KONTORET MED FARGER ÅRET RUNDT
Haarklau, Lindeberg og Egeland AS er et arkitektfirma som holder til på bryggekanten i Lillesand. Firmaet eies av Knut Haarklau, Jan Lindeberg og Marius Egeland. Marius Egeland er daglig leder. Bedriften er medlem av Arkitektbedriftene i Norge. For tiden har kontoret 6 ansatte, hvorav 5 er sivilarkitekter.
KONTAKT
post@hle-arkitekter.no
Telefon: 37 27 01 95

Strandgata 8 // 4790 Lillesand