Astri Gunnufsen Brandal // Saksbehandler

Her er Astri!

Astri har jobbet i Ugland Rederiene og Ugland Eiendom i tilsammen 25 år. Hun har grunnfag privatrett fra UiO i 1999, grunnfag offentlig rett UiO i 2001 og Byggesakskolen HiG 2009. Astri er ryggraden i kontoret og er en tusenkunstner som alltid har godt humør.

astri@hle-arkitekter.no
Telefon: 940 04 908