Marius Egeland // Sivilarkitekt MNAL

Her er Marius!

Marius har diplom fra NTNU i 2002. Etter studiet jobbet han 13 år i Arendal, blant annet var han med å starte A7 Arkitekter som ble kjøpt opp av Rambøll. Etter 6 år i Rambøll, ble Marius ansatt hos Haarklau og Lindeberg i juni 2015. Han har erfaring med både store og små prosjekter, men trives best med å tegne boliger og fritidsboliger. Marius overtok som daglig leder januar 2017.

marius@hle-arkitekter.no
Telefon: 480 32 681