Slide venstre Slide høyre
Lillesand ungdomsskole // Skolen er resultat av arkitektkonkurranse som ble avholdt forsommeren 2006. Byggeår 2009-2010.
Lillesand ungdomsskole Lillesand ungdomsskole Lillesand ungdomsskole Lillesand ungdomsskole Lillesand ungdomsskole